Analiza de risc la securitate fizica

Analiza de risc la securitatea fizica:

Analiza de risc la securitatea fizica este, potrivit legislatiei in vigoare, un document obligatoriu pentru toate unitatile, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora. Analiza de risc la securitatea fizica sta la baza adoptarii orcaror masuri de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege.

Potrivit legislatiei in vigoare, toate unitatile au obligatia elaborarii unei analize de risc la securitate fizica. Firmele care nu respecta obligatia de a adopta masurile de securitate prevazute de Legea nr. 333/2003, in conformitate cu analiza de risc la securitatea fizica, pot fi amendate de catre organele competente.Analiza de risc se efectueaza de catre experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica, inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica.Unitatile au obligatia sa adopte masuri de securitate in formele prevazute de Legea nr. 333/2003, completate cu masuri procedurale, conform art. 2 alin. (1) din HG nr. 301/2012 actualizata conform HG nr. 1002/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Adoptarea masurilor de securitate are loc pe baza unei analize de risc la securitate fizica, intocmite potrivit Instructiunilor nr. 9 din 1 februarie 2013 emise de Ministerul Administratiei si Internelor.
Aceasta analiza (evaluare) determina vulnerabilitatile unei afaceri, nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica, identifica solutii pentru mentinerea securitatii obiectivului, riscurile putand fi diminuate dupa implementarea recomandarilor venite din partea evaluatorului de risc.
Analiza de risc la securitatea fizica se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina masurile necesare pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.Urmeaza completarea unei grile de calcul a riscului, precum si realizarea unui raport de evaluare a riscului. Daca nivelul de risc nu este acceptabil, evaluatorul va stabili o serie de masuri.
Echipa noastra de evaluatori cu vasta experienta va sta la dispozitie pentru realizarea Analizei de Risc la Securitatea Fizica.

Contact tel: 0726262810